7409

MERSİN PROFESYONEL SİTE VE APARTMAN YÖNETİM ŞİRKETİ

MERSİN GÜRSES YÖNETİM Hizmetleri, Ülkemizde süratle gelişen modern ve çağdaş binaların, residans, AVM.ler, iş merkezleri, turistik tesislerin yönetimi/işletilmesi, özel güvenlik ve teknik hizmetleri başta olmak üzere, mimari projelerde danışmanlık, risk değerlendirmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bina ve tesislerde yönetim olarak; genel yönetim, özel güvenlik, CCTV, temizlik, teknik bakım, peysaj düzenlemesi, havuz bakımı ve diğer hizmetleri yöneten tecrübeli ve deneyimli personelimiz ile beklentileriniz en optimum koşullarda sağlanmaktadır.

Apartman, site ve hizmet verilen diğer binalarda, yapılan faliyetler günlük olarak rapor edilmekte ve noksan/aksayan hususların (varsa) kısa sürede giderilmesi için tedbir alınmaktadır. Ayrıca, önceden belirlenmeyen zamanlarda denetimler yapılmakta, apartman ve siteleri internet ağı üzerinden 24 saat süre ile izleme imkanları sunulmaktadır.

Hizmet vermekte olduğumuz bina ve tesislerde, yenilikleri takip etmekteki azim ve kararlılığımız, alternatif çözüm yolları bulma becerilerimiz, işlerimize gösterdiğimiz özen, teknolojiyi her durumda ve en verimli şekilde kullanmamız, Sizlere çağdaş normlarda profesyonelce hizmet vermemizdeki heyecan ve isteğimize güç katmaktadır.

GENEL YÖNETİM

 
 
 
 
 
 • K. M. G. K’da (Kat Malikleri Genel Kurulu’nda) verilen kararların uygulanması
 • Binanın amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi
 • Defterlerin ve hesapların kayıtlanması
 • İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması
 • Hizmet sözleşmelerinin yapılması / denetlenmesi
 • Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi

 

BÜTÇE YÖNETİMİ

 • Aidatların tahsil edilmesi • Binanın (sitenin) yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması
 • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi
 • Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması
 • Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması

 

TEMİZLİK YÖNETİMİ

 • Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması
 • Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi
 • Daire servis ve çöp düzeninin planlanması
 • Su depolarının ve güneş enerjilerinin temizlenme periyotlarının düzeni
 • Bina çevresinin temizliği/düzeni

 

TEKNİK YÖNETİM

 • Tutanak formu ile asansörlerin bakımının takip edilmesi
 • Yıllık bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu
 • Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi
 • Yangın tüplerinin dolumu
 • Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması
 • Ortak alanlardaki teknik sistemlere zarar vermeyecek ustalarla çalışılması (elektrik, telefon tesisatçısı gibi)

MERSİN PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİLİĞİ  WEB SİTEMİZİ www.google.com arama motorunda bulabilirsiniz.
MERSİN PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ WEB SİTEMİZİ www.bing.com arama motorundan bulabilirsiniz.
MERSİN PROFESYONEL SİTE YÖNETİCİLİĞİ FİYATLARI www.yandex.com.tr arama motorunda bulabilirsiniz